DTC gaat nieuw eigen clubhuis realiseren

Op 17 april jl heeft de algemene ledenvergadering met 56 stemmen voor en 5 stemmen tegen ingestemd met het voorstel om een nieuw eigen clubhuis te gaan realiseren. Het is een mijlpaal voor onze vereniging dat we nu een eigen gebouw krijgen! Meteen nadat het besluit is gevallen hebben we de aannemer de opdracht gegeven om de sloop en ruwbouw te gaan realiseren. De verwachting is dat we in het voorjaar van 2025 bij de start van het wegseizoen, het gebouw in gebruik kunnen nemen.

Uit de enquête, die voorafgaand aan de ALV was uitgezet, bleek al dat er vrijwel alleen positieve reacties waren. Van de 61 respondenten vond 83% dat ze door de verstrekte informatie (webite) een helder beeld hebben gekregen van de plannen. Bovendien gaf 64% van de invullers aan dat we een beroep mogen doen op hen als vrijwilliger om een bijdrage te leveren aan het realiseren of exploiteren van het nieuwe clubhuis. Een geheel eigen clubhuis kan alleen goed draaien met inbreng van vrijwilligers en het geeft veel vertrouwen dat een grote groep heeft aangegeven dat zij op één of andere manier een bijdrage willen leveren! Zeker omdat bij de twijfelaars één van de belangrijkste vragen was of wij met elkaar de exploitatie wel rond kunnen krijgen.

In het nieuwe clubhuis krijgen we geen douches en kleedkamers, daar hebben we helaas de ruimte en het geld niet voor. Dat heeft geen invloed op de gepijlde toertochten, die blijven we organiseren vanuit de kantine (en kleedkamers) van FC Driebergen. Na gps-toertochten, die vertrekken vanuit ons nieuwe clubgebouw, kunnen deelnemers ook nog steeds verkleden en douchen in de accommodatie van FC Driebergen.

Bestuur DTC

Downloads:

Nieuws Overzicht