Verenigingslidmaatschap

Het bestuur van DTC heeft besloten dat er vanaf 1 januari 2024 een nieuwe vorm van lidmaatschap komt: verenigingslid. Dit naar aanleiding van leden die al langere tijd lid zijn en dat ook willen blijven, maar niet meer (in staat zijn om) met hun racefiets mee te fietsen met clubritten of toertochten.

Ze fietsen nog wel (veel), maar nauwelijks nog in groepsverband en soms ook met een elektrisch ondersteunde fiets. De faciliteiten die de NTFU onze leden biedt, zoals de NTFU-verzekering, het Fietssport Magazine en de korting op toertochten, hebben voor deze genoemde groep weinig tot geen meerwaarde. Het verenigingslidmaatschap kunnen we aanbieden voor € 25,- per jaar. Dat is de prijs van het lidmaatschap minus de afdracht van € 40,-  die DTC nu doet aan de NTFU per lid.

Verenigingsleden zijn welkom bij alle verenigingsactiviteiten zoals jaarvergaderingen, workshops en informatiebijeenkomsten. Ze krijgen ook alle communicatie uitingen, zoals 2 x per jaar het ‘Buitenblad’ en maandelijks het digitale ‘Binnenblad’. We gaan ervan uit dat zij geen gebruik maken van de clubritten en trainingen. Ze kunnen wel deelnemen aan toertochten, ze betalen bij inschrijving de aangegeven kosten zonder aftrek van de NTFU-ledenkorting.

Leden die hun lidmaatschap willen omzetten naar een verenigingslidmaatschap kunnen dat bij ons melden bij ledenadmin@dtcnet.nl. Er is een akkoord van het bestuur nodig voor deze wijziging, mochten er vragen zijn dan neemt het bestuur contact op.

nb: Ivm opzeggen van het NTFU-lidmaatschap betekent opzegging voor 1 december dat het lidmaatschap per 1 januari van het daaropvolgende jaar ingaat.

Nieuws Overzicht