Belactie leden: positieve reacties!!

DTC bestuur belde met succes meer dan 100 leden om vrijwilligers te werven. Op twee avonden in oktober hebben de 5 bestuursleden van DTC de telefoon opgepakt om zoveel mogelijk leden te bellen. Het doel van de actie was om mensen te vragen of ze als vrijwilliger een bijdrage willen leveren aan het reilen en zeilen van onze vereniging.

Voor ons kostte het wel even wat moed om de telefoon op te pakken. Je weet immers nooit of mensen het wel op prijs stellen als je ze zomaar belt en vraagt of ze iets voor de club willen doen. Het doorzetten bleek meer dan de moeite waard! We hebben nu meer dan 50 mensen die aangeven mee te willen werken aan het organiseren van een toertocht. Bovendien vonden we mensen die mee willen werken aan het vormgeven van het Buitenblad en als wegkapitein clubritten willen trekken!!

In het totaal zijn er 111 leden gebeld, bij 50 kregen we geen gehoor. Van de 61 mensen die we wel aan de lijn kregen waren er 51 bereid om iets te doen als vrijwilliger. Dat is 83% van alle mensen die we gesproken hebben. Dat is een hartverwarmende uitkomst, zeker omdat we nogal eens horen dat het zo moeilijk is om vrijwilligers te vinden voor met name toertochten. De ambitie om echt iedereen te bellen is niet haalbaar merkten we, maar dat komt wel in het vervolg!

We hebben benadrukt dat het steeds om overzichtelijke taken zal gaan die in principe niet meer dan 2 a 3 uur in beslag zullen nemen. Hoe meer mensen willen helpen, hoe beter de last verdeeld kan worden! Met sommige mensen zijn meteen afspraken gemaakt, de meeste mensen zullen volgend jaar door de tochtencoördinator gevraagd worden voor een specifieke dag en taak.

Een mooie 'bijvangst' van deze belaste is dat we als bestuur met heel veel mensen gesproken hebben en meer een beeld krijgen wat zij als lid van onze vereniging verwachten. Soms konden we meer duidelijkheid geven over de activiteiten die we als club aanbieden. Soms ook hoorden we wat voor leden in de weg zit om vaker op de fiets te stappen. Er waren meerdere mensen die alleen al door naar ons uit te spreken dat ze vaker willen fietsen zich hebben voorgenomen dat ook te doen!

Iedereen die meegewerkt heeft nogmaals van harte bedankt. We nemen ons voor volgend jaar in oktober deze belaste te herhalen!!!

Bestuur DTC: Nicole, Philippe, Cees, Jan en Pieter

Nieuws Overzicht