Algemeen deelnemersreglement

Bij inschrijving voor een activiteit bij de Driebergse Tourclub verklaart de deelnemer zich akkoord met het deelnemersreglement. Door deelname erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement; niet naleving van deze bepalingen kan uitsluiting door de organisatie ten gevolge hebben. Overal waar “hij” staat, kan “hij” of “zij” worden gelezen.