DTC-sponsoring: een nieuwe uitdaging!

DTC is één van de grootste toerfietsverenigingen en staat bekend om zijn mooie tochten. De relatief gezien lage DTC-sponsorinkomsten staan echter in geen verhouding tot de potentiële sponsorwaarde, welke de gezamenlijke DTC-activiteiten vertegenwoordigd en biedt kansen.

DTC is één van de grootste toerfietsverenigingen van Nederland met ruim 400 leden. Onze toertochten worden zeer goed gewaardeerd en wij verwelkomen op jaarbasis ca 10.000 deelnemers én DTC organiseert al meer dan 10 jaar een toertocht in de buitencategorie: Jean Nelissen Classic. De relatief gezien lage DTC-sponsorinkomsten staan echter in geen verhouding tot de potentiële sponsorwaarde, welke de gezamenlijke DTC-activiteiten vertegenwoordigd en biedt dus voldoende mogelijkheden om dit uit te bouwen.

Gezien het grote succes van onze toertochten en de daaruit voortvloeiende opbrengsten was er onvoldoende noodzaak om een meer actief sponsorbeleid in te voeren, hetgeen heeft geresulteerd in een afname van het aantal sponsors zonder dat daar nieuwe sponsors bijkwamen. Tijden zijn veranderd! Opbrengsten uit toertochten zijn post-corona teruggelopen, vanwege 30% minder inschrijvingen én is er meer concurrentie van bedrijven die vanuit een meer commercieel perspectief toertochten organiseren. Wat blijft is de goede uitstraling van DTC en haar vermogen om zich continu aan te passen. Het bestuur van DTC heeft reeds initiatieven genomen om de nieuwe uitdagingen aan te gaan om zo de continuïteit van DTC te waarborgen. Dit jaar zullen bijvoorbeeld de gepijlde tochten meer beleving gaan bieden en speelt de club in op nieuwe trends zoals de opkomst van gravel biking. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor sponsoring en hét moment om een actief sponsorbeleid te gaan voeren.

Sinds 1 januari bemens ik de sponsorcommissie en volg ik een 4-stappenplan:

 1. Opschonen DTC-sponsorbestand en bepalen advertentie/sponsor mogelijkheden (ook n.a.v. bevindingen onder punt 2)
 2. Sparren met NTFU, 3 regionale wielerclubs & Manger Cats= tennisclub in Driebergen (ideeën opdoen en gevoel krijgen voor te realiseren sponsorbedragen)
 3. Presentatie t.b.v. sponsorwerving
 4. Sponsorwerving – actieplan & uitvoering

Potentiële DTC- sponsorgroepen zijn grofweg in vier categorieën te delen:

 1. Bestaande bedrijven met een binding met de fietssport:
  a. Rijwielzaken/ (web)winkels met specifieke wielerattributen
  b. Fietstijdschriften
  c. Organisatoren van internationale toertochten/fietsvakantie
 2. Bestaande bedrijven met een binding gerelateerd aan (fiets)sport a. Fysiotherapie, fitness & sport b. Gezonde voeding
 3. DTC-leden met een eigen bedrijf of werkend in loondienst
 4. Bestaande lokale bedrijven in de gemeente Driebergen & Zeist; DTC loyaliteit

Als we spreken over laaghangend fruit m.b.t. potentiële DTC sponsors is het natuurlijk de kortste weg om eigen DTC-leden te polsen. Heb jij een eigen bedrijf of werk jij bij een bedrijf dat interesse heeft in het sponsoren van DTC? Laat het mij dan weten. DTC biedt jou diverse opties voor exposure. Afhankelijk van doelstelling en budget worden maatwerk-afspraken gemaakt. Voor meer info kun je een mail sturen naar sponsor@dtcnet.nl .

Heb jij affiniteit met (sport)sponsoring en/of een goed netwerk binnen de lokale middenstand en/of vind jij het leuk om nieuwe sponsorconcepten te ontwikkelen en de DTC sponsoropbrengsten naar grotere hoogtes te brengen, dan nodig ik je graag uit voor een gesprek om de sponsorcommissie te versterken.

Ton van Rooijen

DTC-sponsorcommissie

Nieuws Overzicht