Nieuw bestuur voor DTC

Tijdens de ALV van 21 november is Walter Nootebos afgetreden als voorzitter van DTC. Tijdens de ALV is ook een nieuw bestuur aangetreden. Walter Nootebos heeft meer dan 4 jaar zijn functie op voorbeeldige wijze vervuld en DTC is hem hier zeer dankbaar voor! Gelukkig blijft Walter actief binnen DTC, niet alleen op de fiets, maar ook als coördinator van een toertocht. Bovendien verzorgd hij in 2023 de communicatie rond de toertochten!

Op de ALV gaf Walter de voorzittershamer over aan Cees Sprenger, die Walter opgevolgd als voorzitter. Er zijn daarnaast drie nieuwe bestuursleden aangetreden. Nicole Geurts, Pieter van den Burg en Philippe Sprenger.

De rol en taakverdeling in het bestuur is als volgt:

Cees Sprenger Voorzitter en aandachtsgebied clubhuis
Philippe Sprenger Secretaris en aandachtsgebied trainingen
Jan Groen Penningmeester en aandachtsgebied ICT
Nicole Geurts Algemeen bestuurslid met aandachtsgebied leden en vrijwilliger
Pieter van den Burg Algemeen bestuurslid met aandachtsgebied tochten, communicatie en sponsoring

Meer over de ALV, de belangrijkste ontwikkelingen binnen en buiten DTC en de bestuurssamenstelling kun je lezen in het verslag van de ALV. Je moet hiervoor uiteraard wel voor zijn ingelogd met je account. Inloggen doe je zo.

Nieuws Overzicht