DTC-fietstraining Ladies Only goed op weg

Na de geslaagde Start2Bike Ladies only in maart is ook de vervolgtraining Ladies Only van onze fietstrainer Eveline Bremmer goed op gang gekomen. 10 enthousiaste dames doen mee aan de fietstraining donderdagavond in april, mei en juni. In de trainingen wordt gewerkt aan verschillende aspecten van het fietsen zoals klimtechniek en cadans. De conditie van de deelnemers gaat met sprongen vooruit. Verrassend genoeg gaat dat niet door elke training op volle snelheid te fietsen, maar door gerichte trainingsprikkels met intervals, op wisselende cadans en snelheden, in verschillende hartslagzones te fietsen.

In de trainingen wordt geen nadruk gelegd op de gemiddelde snelheid, wel gaat het aantal fietsuren en -kilometers per week flink toenemen. Ook is er veel aandacht voor het fietsen in een groep en  veiligheid. Verder is het sociale aspect belangrijk in deze training. Het rijden in een damesgroep is niet alleen gezellig, de deelnemers krijgen ook steun en inspiratie van elkaar bij het fietsen. Plannen om gezamenlijk toertochten te gaan rijden ontstaan spontaan. Kortom: veilig fietsen met meer plezier!

Nieuws Overzicht