André bedankt!

André Westerhuis heeft tijdens de Algemene Vergadering van 22 maart jongstleden het secretarisschap na 6 jaar overgedragen aan Cees Sprenger.

André stond bekend als secretaris van DTC, maar daarnaast heeft hij er nog aardig wat taken bij gedaan. Zo hield André zich bezig met de kledingverstrekking, verzorgde en vulde hij maandelijks het Binnenblad, stuurde met grote regelmaat bijdrages aan de redactie van het Buitenblad, en regelde hij de vergunningen voor de meeste tochten van de vereniging. Bijna dagelijks was hij met de club bezig. Dit alles overigens naast een duizelingwekkend aantal gefietste kilometers die hij jaarlijks aflegt.

Tevens zit André vaak vol met goeie ideeën en initiatieven. Dit komt onder andere door zijn enorme ervaring in het fietsen van tochten bij andere tourclubs. Hij weet van veel clubs hoe zij tochten organiseren, wat de gangbare prijzen zijn en hoe verzorging er uitziet. Al deze kennis heeft hij de afgelopen jaren met de DTC gedeeld.

André, dank voor je jarenlange inzet, én: blijf schrijven, blijf fietsen!

Nieuws Overzicht