Afscheid van een club-icoon

Jarenlang al is de gele DTC-Kangoo een niet te missen verschijning bij onze toertochten. Een trouwe muilezel, soms steunend en kreunend, die altijd maar weer volgeladen de benodigde spullen naar verzorgingsposten brengt. 

Waar dagenlang mee gepijld wordt. Die meegenomen wordt naar fietsweken. Het meest zichtbare club-icoon bij menige JNC. Maar zijn leeftijd van 20 jaar gaat tellen en het onderhoud wordt een steeds grotere kostenpost. Door Covid-19 is het onduidelijk hoeveel tochten op welke manier en met hoeveel deelnemers de komende tijd georganiseerd kunnen worden. Daarom heeft het bestuur de knoop doorgehakt en besloten de Kangoo af te stoten. Tot we meer duidelijkheid hebben over hoe ons tochtenprogramma er uit mag zien, zullen we voor de ondersteuning een auto huren of zo mogelijk gebruik maken van een auto’s van clubleden.

Nieuws Overzicht