Coronavirus (update 24 maart)

Gisteren heeft het kabinet besloten nieuwe beperkingen in werking te stellen met betrekking tot het Coronavirus. Beperkingen die er voor moeten zorgen dat de verspreiding van het virus nog verder wordt teruggebracht.

Voor de DTC de belangrijkste zaken:
Er mogen tót 1 juni geen activiteiten en bijeenkomsten worden georganiseerd. Voor ons betekent dit dat we dit seizoen helaas al drie tochten hebben moeten annuleren.
Dit zijn:

  • De Care For Bikes Utrechtse Heuvelrugtocht (22 maart)
  • De Rijwielpaleis Bultentocht (13 april)
  • De Rijn- & Lingetocht (3 mei)

Daarnaast worden er in ieder geval tót 1 juni geen clubritten en trainingen georganiseerd door de DTC. Voor de leden die er normaal gesproken in clubverband op uit trekken is het erg belangrijk de nieuwe aangescherpte regels strikt in acht te nemen. Een zeer heldere en uitgebreide uitleg waarom we dit beleid volgen is te vinden op de website Fietssport van onze wielersportbond NTFU.

Wat er na 1 juni gaat gebeuren is voor iedereen nog ongewis, we weten zelfs niet wanneer en of er nieuwe beperkingen aan gaan komen. Om die reden komen het bestuur en de commissiecoördinatoren de komende week virtueel bij elkaar. We zullen gaan bepalen op welke gronden en op welk tijdstip we voor elk van de resterende activiteiten eventueel onvermijdelijke keuzes moeten maken. Per activiteit spelen verschillende factoren een rol, en het is belangrijk dat we hier zorgvuldig naar kijken. De resterende evenementen zijn de JNC en de overige tochten, het lustrumweekend, de trainingen en de BBQ. We brengen jullie op de hoogte van de uitkomst van dit overleg.

En tot slot willen we als bestuur nogmaals aangeven dat indien je behoefte hebt aan contact met iemand van de club, om welke reden dan ook, je altijd een e-mail kan sturen naar Voorzitter@dtcnet.nl

Zorg goed voor elkaar en jezelf, en houdt het clubnieuws in de gaten (gebruik de clubapp).

Nieuws overzicht