Gezocht: Financieel Administrateur

De vereniging is op zoek naar een vrijwilliger die voor de DTC vanaf 2020 de financiële administratie wil gaan voeren. Je doet dat ter ondersteuning van de penningmeester. De vereniging kan niet zonder een goede financiële administrateur. Dus als je thuis bent in deze wereld, meld je aan. We hebben je nodig!

Cees van Beek heeft de administratie de afgelopen 10 jaar met veel inzet gedaan. Hij heeft aangegeven dat het tijd is dat een andere vrijwilliger dit werk gaat doen. Je werkt met het voor sportverenigingen gespecialiseerde administratiesysteem AllUnited.
Een systeem waar veel is geautomatiseerd. Zo wordt bijvoorbeeld de contributie-inning, declaraties en jaarlijkse factureringen een stuk eenvoudiger. Ook de koppeling met de ledenadministratie maakt veel zaken overzichtelijk.
Je krijgt uitgebreid de mogelijkheid om het systeem onder de knie te krijgen, bijvoorbeeld door het volgen van een of meerdere cursussen bij/door All United. De werkzaamheden van de administrateur bestaan met name uit:

 • voeren van de administratie van de vereniging. Hieronder vallen:
  ◦ jaarlijkse facturering sponsors en adverteerders
  ◦ vastlegging van de inkomende nota’s van leveranciers en declaraties van onkosten vrijwilligers en bestuur
  ◦ administreren van de kosten van ledenactiviteiten, materialen, trainingen en andere uitgaven binnen vereniging
  ◦ klaarzetten van betalingsopdrachten ter goedkeuring van de penningmeester
 • verzorging van de contributienota’s voor de leden en de inning van de contributies
 • samen met de penningmeester verzorgen van de jaarstukken van DTC voor het bestuur, kascommissie en de ledenvergadering
 • aanleveren van broninformatie voor de jaarlijkse begroting en samen met de penningmeester samenstellen van de begroting

Het is belangrijk dat er ervaring is op het gebied van boekhouden. Uiteraard is hier sprake van een (vrijwilligers-)vergoeding.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met het vrijwilligersbureau: vrijwilligers@dtcnet.nl of het bestuur: voorzitter@dtcnet.nl Is het niks voor jou, maar ken je iemand die geknipt is voor de functie, laat het weten.

Nieuws Overzicht