Gezocht: Aanvrager Vergunningen

We zijn naarstig op zoek naar een vrijwilliger die voor onze toertochten vanaf 1 januari 2020 de gemeentelijke vergunningen aanvraagt. Zonder vergunningen géén tochten! Overzicht en structuur in de aanvraagprocedure ligt al op de plank.

Voor ons toertochtenprogramma zijn we afhankelijk van de toestemming van de gemeenten waar onze tochten doorheen gaan. Daarvoor moet bij veel gemeenten een vergunning aangevraagd worden. Het werk doe je binnen de tochtencommissie. Vanaf 1 januari 2020 hebben we iemand nodig die deze taak op zich wil nemen. Er is de afgelopen jaren door onze secretaris André Westerhuis al veel voorwerk verricht. De betrokken gemeenten zijn geïnventariseerd qua adres, melding of vergunning en van alle toertochten zijn de gpx-bestanden vastgelegd om met de aanvraag mee te sturen. Na het doen van de melding of aanvraag moet bijgehouden worden of de gemeenten akkoord gaan met de tocht en de beoogde routes. In overleg met de andere leden van de tochtencommissie wordt bezien hoe aan eventuele voorwaarden voor het houden van de tocht voldaan kan worden. Ingeschat wordt dat het tijdbeslag in totaal zo’n 25 uur op jaarbasis zal zijn. Natuurlijk heb je recht op de vrijwilligersvergoeding, zoals die bij DTC geldt.

Wie helpt de vereniging uit de brand? Tenslotte, zonder toestemming of vergunning geen toertochten. Meld je aan bij Venda Sykora of Wim Bossenbroek van ons Vrijwilligersbureau via vrijwilligers@dtcnet.nl. Wil je eerst meer informatie, neem dan contact op met onze secretaris André Westerhuis via secretaris@dtcnet.nl of bel hem op 0618306901.

Nieuws Overzicht